Håndarbejdslokale

Lokalet bruges til den obligatoriske klasseundervisning i håndarbejde, samt valgfag. Der kan også være tilfælde hvor håndarbejdslokalet bruges til projekt- og emnearbejde, samt aftenskole og SFO. Med mange forskellige brugergrupper kan det være hensigtsmæssigt at have nogle klare og enkle retningslinier mht. lokalets brug.

 

Ønsker du mere information om indretning af et håndarbejdslokale så kontakt os på faglokaler.dk